KCM skapar tillsammans med lokalt och regionalt näringsliv utbildningar på eftergymnasial nivå som kan säkerställa väsentliga delar av företagens och verksamheternas nuvarande och framtida rekryteringsbehov.

SKOLA OCH ARBETSLIV JOBBAR TILLSAMMANS

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska och praktiska studier med en stark arbetlivsanknytning. Utbildningar erbjuds inom branscher med stor efterfrågan på kompetens.

KCM yrkeshögskola har för 2016/17 godkänd utbildning inom värmepumpsteknik.