Vägen till ett arbete går via KCM Yrkeshögskola.

UTBILDNINGSINFORMATION

Kärt barn har många namn; luftvärmepump, bergvärmepump, mark-
värmepump, sjövärmepump, frånluftpump etc. Gemensamt är att en värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten.  Och att det finns väldigt många modeller på marknaden. Du sparar miljö och pengar som fastighetsägare vilket gör att marknaden och därmed behovet av specialister inom värmepumpstekniken har ökat enormt det senaste decenniet. I Sverige är vi ledande i utveckling av tekniken och
tillverkning av populära modeller. Behoven av att installera och serva är stora likaså förmågan att möta kunden med expertsynpunkter.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Kurserna är branschspecifika och anpassade till yrkeslivet. Praktik i form av Lärande i arbetslivet (LIA). Du får en yrkeshögskoleexamen och du blir en attraktiv medarbetare främst bland VVS-installatörerna men även hos tillverkare. Som värmepumpstekniker jobbar du med att installera serva och kontrollera olika typer av värmepumpar. Det finns många upp­värmningsmetoder och tekniska lösningar och det kräver fackkunskaper för att avgöra vilket system som passar bäst. Mötet med kunden och ett självständigt arbete ställer krav på dig som företagsrepresentant och god problemlösare med stor servicevilja.

YH_citat1

”Jag visste att jag ville bli värmepumpstekniker. Jag visste att jag ville läsa ett program som leder till ett brett urval av yrkesmöjligheter. Jag visste att jag ville jobba inom service och ha personlig kontakt med kunder i framtiden. Därför tyckte jag att den här utbildningen stämde in perfekt! Ta vara på din tid som student! Med en balans mellan studier, praktiska övningar och roliga engagemang lämnar jag skolan med oförglömliga minnen.”

SEFIKA KARLSSON, YH-ELEV 2013/14

    ”Värmepumpar är sedan 10-15 år den produkttyp som är dominerande för uppvärmning av villor  i Sverige. Vid behov av nyanställning är det svårt att finna tekniker med erfarenhet av värmepumpar. NIBE Energy Systems anser av den orsaken att utbildningsbehovet inom värmepumpsområdet är viktigt och stöder denna utbildning.” KJELL EKERMO, AFFÄRSOMRÅDESCHEF NIBE ENERGY SYSTEMS

 

”Det behövs en utbildning inriktad på värmepumpar, villa och fastighet, för att öka kunskapen samt täcka behovet av service på marknaden.” 

PATRIK LEVIN, ENERGIFUNKTIONEN SYD AB

YH_logo1
YH YRKESHÖGSKOLAN

NU gäller:

Sista ansökningsdatum: Sista ansökningsdag 15 maj 2017. Ansökningsblankett hittar du på följande länk:

Ansökan YH

Omfattning: 60 veckor, 300 YH-poäng, heltid,
skolförlagd studieform.

Antal veckor LIA: 18

Utbildningsstart: måndag den 14 augusti 2017

Antal platser: 20

Ort: Markaryd

KONTAKTA OSS:

Studievägledare Conny Gustavsson
0433-722 51
conny.gustavsson@markaryd.se

Rektor Bennie Söderblom
0433-722 10,
benny.soderblom@markaryd.se

Rektor Anders Andersson
0433-722 24,
anders.andersson2@markaryd.se

Behörighet: Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar samt särskild behörighet med slutbetyg eller motsvarande från gymnasiets el, energi, industri eller teknikprogram eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet kan vara meriterande. Leder till yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är CSN-berättigad. Skolan kan erbjuda studentboende.

KURSPLAN (SAMMANFATTNING):

Baskurs i Kyl- och Värmepumpsteknik 30p
Baskurs i Elteknik 20p
Miljöteknik 10p
Styr- och reglerteknik 30p
Värmepumpsteknik fördjupningar 80p
LIA-kurser 40p (LIA=lärande i arbete)
Affärsmannaskap och kundrelationer 10p