Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg är till för dig som är intresserad av ett arbete inom vård och omsorg. Målet är att du ska kunna gå vidare ut i arbetslivet eller kunna söka Yrkesutbildning Vård och Omsorg eller ett nationellt program. Målet är individuellt och varierar utifrån förutsättningar.

I Yrkesintroduktion Vård och Omsorg lär du dig bland annat:
 • Grundläggande anatomi och fysiologi.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och åtgärder vid dem.
 • Innebörden av personlig omvårdnad och egenvård och hur
  det kan stödjas.
 • Omvårdnadshygien, mikroorganismer, smitta och smittspridning.
 • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel.
  Läkemedlens biverkningar.
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik i
  samband med arbetet med grundläggande vård och omsorg.
 • Funktionella kroppshållningar. Innebörden och betydelsen av att
  arbeta ergonomiskt. Förutsättningar för funktionella kroppshållningar.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid
  skada och akut sjukdom

Utbildningens innehåll
 • Grundläggande Vård och Omsorg
 • Yrkesinriktad svenska på grundläggande nivå
 • Data och dokumentation
 • Praktik
Förkunskaper

Svenska motsvarande SFI D
Utbildningsstart: Beräknad start 16 januari 2017
Omfattning: 20 veckor

CONNY_bild2
Anmälan och kontakt

Conny Gustavsson, 0433-722 51
conny.gustavsson@markaryd.se