SFI, SVENSKA FÖR INVANDRARE

Utbildning i svenska för invandrare är öppen för dig som har ett annat modersmål än svenska, är över 16 år och bor i Markaryds kommun. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket, det svenska samhället, arbetslivet och den svenska kulturen. Du får också lära dig att använda dator som ett hjälpmedel i din språkinlärning.

Utbildning i svenska har tre studievägar, kurs A-B, B-C och C-D. Det finns också en läs- och skrivinlärningskurs. Varje kurs är anpassad till dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du kan kombinera dina studier med arbete eller praktikplats.

Du anmäler dig till KCM VUX eller direkt till undervisande lärare. Tillsammans gör ni upp en studieplan som utgår från din studie- och yrkesbakgrund, dina förutsättningar och ditt utbildningsmål.

Antagningen är kontinuerlig men ibland har vi kö och du får vänta ett antal veckor.

Du anmäler dig till KCM VUX via Conny Gustafsson 0433-722 51 eller conny.gustafsson@markaryd.se eller direkt till undervisande SFI- lärare. Ibland anmäls du via din kontaktperson (lots) från Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med lärare gör ni upp en studieplan som utgår från din studie- och yrkesbakgrund, dina förutsättningar och ditt utbildningsmål.
Antagningen är kontinuerlig men ibland har vi kö och du får vänta några veckor.

SFI, SWEDISH FOR IMMIGRANT

Newly arrived adult immigrants over the age of 16 years are entitled to instruction in Swedish för immigrants (SFI). Muncipalities are responsible for SFI and also for determining how this instruction is to be organized. SFI shall provide knowledge of the Swedish language and Swedish society. The purpose is to provide adults with tools to enable them to exercise their rights and fulfill their obligations as citizens in Sweden.

SFI_citat2

”Jag sökte till KCM för att lära mig prata, läsa och skriva på svenska. Stämningen på KCM är bra, för alla pratar med varandra och har goda relationer med lärarna. Lärarna undervisar jättebra. De hjälper eleverna att studera och förstå på olika sätt.”
JACKSON NDUNGE, SFI

SFI_citat1

”Jag började på KCM för jag vill lära mig svenska och sedan fortsätta att studera. Stämningen på KCM är jättebra, man får många kompisar. Lärarna på SFI är snälla och hjälper mig mycket.”

AZIZA JAFARI, SFI


CONNY_bild2
FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR

Vad gäller för att studera som vuxen?
Kontakta Conny Gustafsson, tel 0433-722 51, conny.gustafsson@markaryd.se

FOR MORE INFORMATION

Please contact Conny Gustafsson, phone 0433-722 51 or email conny.gustafsson@markaryd.se