Lär dig nya saker

LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Särskild utbildning för vuxna är för dig som vill lära dig mer, fördjupa och utveckla dina kunskaper som du behöver för att klara arbete, boende och fritid och för att känna dig säkrare.

Särskild utbildning för vuxna är öppen för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Tillsammans med lärarna planerar du dina studier utifrån just dina behov, din förmåga och dina erfarenheter, kunskaper och intresse. Du får den tid som du behöver – Att lära får ta tid

Du kan anmäla dig via personlig kontakt med Conny Gustavsson 0433-722 51 eller conny.gustavsson@markaryd.se. Du kan också prata med Din kontaktperson eller någon inom kommunens omsorg.


CONNY_bild2
FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR

Vad gäller för att studera som vuxen?
Kontakta Conny Gustavsson, tel 0433-722 51 eller conny.gustavsson@markaryd.se