HISTORIK

Kunskapscentrum Markaryd – Din kunskap i centrum

Rikspappersskolan, som tidigare var namnet på gymnasieskolan, startade sin verksamhet 1963 med Landstinget Kronoberg som huvudman. Skolan har sedan dess utbildat elever för massa- och pappersindustrin och efterhand utökat med andra utbildningar. De första 30 åren kom ca 80% av eleverna från andra kommuner. De flesta av dessa bodde på skolans elevhem.

I samband med att Markaryds kommun blev ny huvudman 1994 har skolan utvecklats på flera sätt. De tidigare utbildningarna kompletterades då med Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Idag 20 år senare har vi sex nationella program på skolan. Förutom de tre tidigare nämnda finns också idag El och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Ekonomi programmet samt de olika introduktionsprogrammen. 2003 startade skolan tillsammans med Smålands fotbollsförbund och Markaryds IF ett fotbollsgymnasium för alla fotbollsintresserade ungdomar som fr.o.m. höstterminen 2016 utvecklats till NIU-verksamhet. Skolans elevhem har ett tiotal gymnasieelever.

Idag finns ca 300 gymnasieelever på skolan samt ca 300 vuxenutbildningselever.

Vuxenutbildning har funnits inom kommunen sedan 1968. Inledningsvis erbjöds i huvudsak yrkesinriktade utbildningar. Vuxenutbildningen har därefter utökats med gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och påbyggnadsutbildning. 1998 startades även Särvux. Mellan åren 1997 och 2002 erbjöds ett stort antal elever utbildningar inom statens 5-årssatsning Kunskapslyftet. Då utbildades bl a ett stort antal undersköterskor inom kommunen.

Den första januari 2004 slogs vuxenutbildningen och gymnasieskolan ihop till en enhet. Skolan fick då också det nuvarande namnet Kunskapscentrum Markaryd. Att skapa en skola där god utbildning, omtanke och trivsel skall vara grundläggande för varje enskild elev är ett huvudmål.

Hösten 2013 startade KCM tillsammans med företag i regionen en YH-utbildning med inriktning Värmepumpstekniker.

2013 beslutade vi att byta logotyp på skolan.