ÖVRIG PERSONAL

ADMINISTRATION

Rektor Vuxenutbildning, Sfi, YH
Bitr. rektor för gymnasieskolans program BF, EK, SA
Anders Andersson (AAn)
Tfn: 0433-722 24
E-post: anders.andersson2@markaryd.se

Rektor Gymnasieskolan
Bennie Söderblom (BS)
Tfn: 0433-722 10
E-post: benny.soderblom@markaryd.se

Studie- och yrkesvägledare gymnasieskolan
Madlene Gustafsson (MG)
Tfn: 0433-722 11
E-post: madlene.gustafsson@markaryd.se

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen, YH
Conny Gustafsson (CG)
Tfn: 0433-722 51
E-post: conny.gustavsson@markaryd.se

Studie- och yrkesvägledare IM-programmet
Anna Eld (AEd)
Tfn: 0433-720 06
E-post: anna.eld@markaryd.se

Gymnasiesekreterare/Antagning
Inga-Lill Evaldsson (ILE)
Tfn: 0433-722 08
E-post: inga-lill.evaldsson@markaryd.se

Skolassistent
Agneta Lennartsson – Svensson (ALS)
Tfn: 0433-722 09
E-post: agneta.lennartsson-svensson@markaryd.se

Kurator
Malin Larsson (MLa)
Tfn: 070-322 95 55
E-post: malin.larsson2@markaryd.se

Skolsköterska
Roma Lund (RL)
Tfn: 0433-721 65, 0702-31 09 45
E-post: roma.lund@markaryd.se

Specialpedagog
Maria Olander (MO)
Tfn: 072-887 77 82, 0433-721 31
E-post: maria.olander@markaryd.se

Bibliotekarie
Marie Hardinsson
Tfn: 0433-722 33
E-post: marie.hardinsson@markaryd.se

Elevhemsföreståndare
Mickael Strandberg (MS)
Tfn: 070-542 64 30
E-post: mikael.strandberg@markaryd.se

Cafeteria
Marie Edqvist (1MEt)
Tfn: 0433-722 33
E-post: marie.edqvist@markaryd.se

FASTIGHETSSKÖTSEL/LOKALVÅRD

Fastighetsskötare
Arvid Hjelm
Tfn: 070-567 59 44

Institutionsvaktmästare
Sven-Erik Axelsson
Tfn: 070-584 78 96

Vaktmästare
Ib Borgman (IB)
Tfn: 073 – 502 49 08

Städledare
Veronika Nilsson
Tfn: 0433-722 79
Mobil: 070-3210142

MATSAL

Kock
Marlene Robertsson
Tfn: 0433-722 52
E-post: marlene.robertsson@markaryd.se

Köksbiträde
Märith Andreasson
Tfn: 0433-722 52
E-post: marith.andreasson@markaryd.se