LÄRARE

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

Henrik Fransson (HF)
Programansvarig
Mentor: BF15
Ämnen: Pedagogik, Fotboll
Tfn: 0433-722 47
E-post: henrik.fransson@markaryd.se

Bertil Pålsson (BP)
Programansvarig
Mentor: BF17, VO17
Ämnen: Pedagogik, Idrott och hälsa
Tfn: 0433-722 32
E-post: bertil.palsson@markaryd.se

Lars Jakobsson (LJ)
Ämnen: Fotboll
Tfn: 070-565 61 35
E-post: lars.jakobsson@markaryd.se

Carina Johansson (CJ)
Mentor: VO16
Ämnen: Svenska, Franska, Pedagogik
Tfn: 0433-722 47
E-post: carina.johansson@markaryd.se

Lena Sandén (LS)
Mentor: BF16
Ämnen: Pedagogiskt arbete, Pedagogik, Specialpedagogik
Tfn: 0433-722 32
E-post: lena.sanden@markaryd.se

Emma Sturesson (ES)
Mentor: BF17
Ämnen: Svenska
Tfn: 0433-722 47
E-post: emma.sturesson@markaryd.se

Madelaine Thornberg
Ämnen: Lärande och utveckling, Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap
Tfn: 0433-724 14, 070 – 55 55 740
E-post: madelaine.thornberg@markaryd.se

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

Miriam Svensson (MS)
Programansvarig
Mentor: EK16
Ämnen: Samhällskunskap, Historia
Tfn: 0433-721 02
E-post: miriam.svensson@markaryd.se

Ann Agardh (AAg)
Mentor: EK16
Ämnen: Engelska, Svenska
Tfn: 0433-722 37
E-post: ann.agardh@markaryd.se

Niklas Lindvall (NL)
Mentor: EK15
Ämnen: Matematik, UF
Tfn: 0433-722 07
Epost: niklas.lindvall@markaryd.se

Britt-Marie Olsson (BMO)
Mentor: EK17
Ämnen: Ekonomi, UF, Juridik
Tfn: 0433-722 07
E-post: britt-marie.olsson3@markaryd.se

Julius Sjödahl (JS)
Ämnen: Samhällskunskap, Juridik
Tfn: 0433-722 07
E-post: julius.sjodahl@markaryd.se

Anna Svärd (ASv)
Mentor: EK17
Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Retorik
Tfn: 0433-722 07
E-post: anna.svard@markaryd.se

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)

Claudio Cossutta (CC)
Programansvarig
Mentor: EE15
Ämnen: Elektronikkurser
Tfn: 0433-722 42
E-post: claudio.cossutta@markaryd.se

Bengt Isaksson (BI)
Mentor: EE17
Ämnen: El – och automationskurser
Tfn: 0433-722 35
E-post: bengt.isaksson@markaryd.se

Kent Johansson (KJ)
Mentor: EE16
Ämnen: El- och automationskurser
Tfn: 0433-722 35
E-post: kent.johansson@markaryd.se

Arne Persson (AP)
Ämnen: El- och datakurser
Tfn: 0433-722 42
E-post: arne.persson@markaryd.se

Lars Takvam (LT)
Mentor: EE17
Ämnen: Datakurser
Tfn: 0433-722 45
E-post: lars.takvam@markaryd.se

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)

Sabina Jakupovic (SJ)
Programansvarig IMS
Mentor: IMS:e
Ämnen: Svenska som andraspråk, Historia, Religion, Filosofi
Tfn: 0433-722 49
E-post: sabina.jakupovic@markaryd.se

Göran Andersson (GA)
Ämnen: Historia, Religion
Tfn: 0433 – 722 49
E-post: goran.andersson@markaryd.se

Adel Ataya (AdA)
Ämnen: Matematik
Tfn: 0433 – 722 41
E-post: adel.ataya@markaryd.se

Monika Ekstrand (ME)
Mentor: IMS:c
Ämnen: Svenska, Samhällskunskap, Historia, Bild, Religion
Tfn: 0433-738 16
E-post: monika.ekstrand@markaryd.se

Agneta Hansson (AH)
Mentor: IMS SVA:de
Ämnen: Matematik
Tfn: 0433-722 49
E-post: agneta.hansson@markaryd.se

Marta Niemotko (MN)
Tfn: 0433-738 16
E-post: marta.niemotko@markaryd.se

Ann Nilsson (ANn)
Ämnen: Matematik, Biologi
Tfn: 0433-722 32
E-post: ann.nilsson@markaryd.se

Jeanette Nilsson Holmquist (JNH)
Ämnen: Engelska, Tyska
Tfn: 0433 – 738 16
E-post: jeanette.nilsson-holmquist@markaryd.se

Emma Ortiz (EO)
Elevassistent
Tfn: 0433-722 49
E-post: emma.ortiz@markaryd.se

Emma Petersson (EP)
Ämnen: Svenska som andraspråk
Tfn: 0433-722 99
E-post: emma.petersson@markaryd.se

Jennifer Sevandersson (JSe)
Ämnen: Svenska, Psykologi
Tfn: 0433-722 49
E-post: jennifer.sevandersson@markaryd.se

Katarina Svensson (KS)
Mentor: IMS:c
Ämnen: Samhällskunskap, Geografi
Tfn: 0433-738 16
E-post: katarina.svensson@markaryd.se

Kerstin Takvam (KeT)
Mentor: IMS:c
Ämnen: Svenska som andraspråk, Engelska
Tfn: 0433-722 99
E-post: kerstin.takvam@markaryd.se

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

Anna Axelsson (AA)
Programansvarig
Mentor: NA16
Ämnen: Kemi, Naturkunskap
Tfn: 0433-722 44
E-post: anna.axelsson@markaryd.se

Kajsa Broo (KBo)
Mentor: NA14
Ämnen: Biologi, Naturkunskap
Tfn: 0433-722 44
E-post: kajsa.bro@markaryd.se

Martin Josefsson (MJ)
Mentor: NA16
Ämnen: Fysik, Matematik
Tfn: 0433-722 44
E-post: martin.josefsson@markaryd.se

Annika Kronvall (AK)
Mentor: NA17
Ämnen: Svenska, Religion, Svenska som andraspråk
Tfn: 0433-722 44
E-post: annika.svensson-kronvall@markaryd.se

Tord Lindvall (TL)
Mentor: NA15
Ämnen: Idrott och hälsa, Matematik
Tfn: 0433-722 44
E-post: tord.lindvall@markaryd.se

Ingrid Rentz (IR)
Mentor: NA15
Ämnen: Engelska, Tyska
Tfn: 0433-722 44
E-post: ingrid.rentz@markaryd.se

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)

Pernilla Poulsen (PP)
Programansvarig
Mentor:SA16
Ämnen: Samhällskunskap, Sociologi
Tfn: 0433-721 02
E-post: pernilla.poulsen@markaryd.se

Johanna Bornell Gustafsson (JBG)
Mentor: SA17
Ämnen: Svenska, Religion
Tfn: 0433 – 722 89
E-post: johanna.bornell-gustafsson@markaryd.se

Elin Holmstrand (EH) – föräldraledig
Ämnen: Idrott, Samhällskunskap
Tfn: 0433-721 02
E-post: elin.holmstrand@markaryd.se

Petra Kagg (PK)
Mentor: SA17
Ämnen: Engelska, Tyska
Tfn: 0433-722 37
E-post: petra.kagg@markaryd.se

Jette Rohmann (JR)
Mentor: SA15
Ämnen: Psykologi, Svenska
Tfn: 0433 – 722 89
E-post: jette.rohmann@markaryd.se

 

VVS – OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)

Tobias André (TA)
Programansvarig
Mentor: VF15, VF17
Ämnen: VVS-kurser
Tfn: 0433-722 43
E-post: tobias.andre@markaryd.se

Henrik Nilsson (HN)
Programansvarig
Mentor: VF16
Ämnen: VVS-kurser
Tfn: 0433-722 43
E-post: henrik.nilsson2@markaryd.se

Stephan Heider ( SH)
Mentor: VF17
Ämnen: Engelska
Tfn: 0433-722 43
E-post: stephan.heider@markaryd.se

VUXENUTBILDNINGEN/SFI/SÄRVUX

Vesna Brzovic-Milanovic (VBM)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: vesna.brzovic-milanovic@markaryd.se

Lars Danielsson (LD)
Ämnen: Svenska som andraspråk, Psykologi
Tfn: 0433-722 23
E-post: lars.danielsson@markaryd.se

Carola Forsell (CF)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: carola.forsell@markaryd.se

Hans Magnusson (HM)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: hans.magnusson@markaryd.se

Ann-Christin Stenbeck (ACS)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: ann-christin.stenbeck@markaryd.se

Anders Svensson (AN)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 22
E-post: anders.svensson@markaryd.se

Semra Todorovac (ST)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: semra.todorovac@markaryd.se

Anita Tropp (AT)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: anita.tropp@markaryd.se

Vesna Tuunanen (VT)
Ämnen: SFI, Modersmål
Tfn: 0433-722 22
E-post: vesna.tuunanen@markaryd.se

Ulla Åberg (UÅ)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 22
E-post: ulla.aberg@markaryd.se

EXTERNA LÄRARE

Helena Martinsson (HM)
Ämnen: Franska
E-post: helena.martinsson@markaryd.se