LÄRARE

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

Henrik Fransson (HF)
Programansvarig
Mentor: BF15
Ämnen: Pedagogik, Fotboll
Tfn: 0433-722 41
E-post: henrik.fransson@markaryd.se

Bertil Pålsson (BP)
Programansvarig
Mentor: BF14
Ämnen: Pedagogik, Idrott och hälsa
Tfn: 0433-722 32
E-post: bertil.palsson@markaryd.se

Lars Jakobsson (LJ)
Ämnen: Fotboll
Tfn: 070-565 61 35
E-post: lars.jakobsson@markaryd.se

Carina Johansson (CJ)
Mentor: BF16
Ämnen: Svenska, Franska
Tfn: 0433-722 99
E-post: carina.johansson@markaryd.se

Lena Sandén (LS)
Mentor: BF16
Ämnen: Pedagogiskt arbete, Pedagogik och specialpedagogik
Tfn: 0433-722 32
E-post: lena.sanden@markaryd.se

 

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

Miriam Svensson (MS)
Programansvarig
Mentor: EK16
Ämnen: Samhällskunskap, Historia
Tfn: 0433-721 02
E-post: miriam.svensson@markaryd.se

Ann Agardh (AAg)
Mentor: EK16
Ämnen: Engelska, Svenska
Tfn: 0433-722 32
E-post: ann.agardh@markaryd.se

Niklas Lindvall (NL) – Pappaledig VT17
Mentor: EK15
Ämnen: Matematik
Tfn: 0433-722 07
Epost: niklas.lindvall@markaryd.se

Britt-Marie Olsson (BMO)
Ämnen: Ekonomi
Tfn: 0433-722 07
E-post: britt-marie.olsson3@markaryd.se

Julius Sjödahl (JS)
Ämnen: Samhällskunskap, Juridik
Tfn: 0433-722 07
E-post: julius.sjodahl@markaryd.se

Anna Svärd (ASv)
Mentor: EK14
Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk
Tfn: 0433-722 07
E-post: anna.svard@markaryd.se

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)

Claudio Cossutta (CC)
Programansvarig
Mentor: EE15
Ämnen: Elektronikkurser
Tfn: 0433-722 42
E-post: claudio.cossutta@markaryd.se

Bengt Isaksson (BI)
Ämnen: El – och automationskurser
Tfn: 0433-722 41
E-post: bengt.isaksson@markaryd.se

Kent Johansson (KJ)
Mentor: EE16
Ämnen: El- och automationskurser
Tfn: 0433-722 35
E-post: kent.johansson@markaryd.se

Arne Persson (AP)
Ämnen: El- och datakurser
Tfn: 0433-722 42
E-post: arne.persson@markaryd.se

Lars Takvam (LT)
Ämnen: Datakurser
Tfn: 0433-722 45
E-post: lars.takvam@markaryd.se

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)

Johanna Bornell Gustafsson (JBG)
Programansvarig
Mentor: IM14/15/16
Ämnen: Svenska, Religion
Tfn: 0433-722 49
E-post: johanna.bornell-gustafsson@markaryd.se

Monika Ekstrand (ME)
Mentor: IM1d
Ämnen: Svenska, Samhällskunskap, Historia, Bild
Tfn: 0433-738 16
E-post: monika.ekstrand@markaryd.se

Agneta Hansson (AH)
Mentor: IM2
Ämnen: Matematik
Tfn: 0433-722 49
E-post: agneta.hansson@markaryd.se

Stephan Heider ( SH)
Mentor: IM3 och IM4
Ämnen: Engelska
Tfn: 0433-722 49
E-post: stephan.heider@markaryd.se

Sabina Jakupovic (SJ)
Mentor: IM2
Ämnen: Svenska som andraspråk, Historia, Religionskunskap
Tfn: 0433-722 49
E-post: sabina.jakupovic@markaryd.se

Annika Kronvall (AK)
Ämnen: Engelska, Svenska som andraspråk
Tfn: 0433-722 99
E-post: annika.svensson-kronvall@markaryd.se

Marta Niemotko
Tfn: 0433-738 16
E-post: marta.niemotko@markaryd.se

Ann Nilsson (ANn)
Ämnen: Matematik
Tfn: 0433-722 32
E-post: ann.nilsson@markaryd.se

Emma Ortiz (EO)
Elevassistent
Tfn: 0433-722 49
E-post: emma.ortiz@markaryd.se

Emma Petersson (EP)
Ämnen: Svenska som andraspråk, Lärande och utveckling
Tfn: 0433-722 99
E-post: emma.petersson@markaryd.se

Katarina Svensson (KS)
Mentor: IM1c
Ämnen: Samhällskunskap, Geografi
Tfn: 0433-738 16
E-post: katarina.svensson@markaryd.se

Kerstin Takvam (KeT)
Mentor: IM1b
Ämnen: Svenska som andraspråk
Tfn: 0433-722 99
E-post: kerstin.takvam@markaryd.se

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

Anna Axelsson (AA)
Programansvarig
Mentor: NA16
Ämnen: Kemi, Naturkunskap
Tfn: 0433-722 44
E-post: anna.axelsson@markaryd.se

Kajsa Broo (KBo)
Mentor: NA14
Ämnen: Biologi, Naturkunskap
Tfn: 0433-722 44
E-post: kajsa.bro@markaryd.se

Martin Josefsson (MJ)
Mentor: NA16
Ämnen: Fysik, Matematik
Tfn: 0433-722 44
E-post: martin.josefsson@markaryd.se

Tord Lindvall (TL)
Mentor: NA15
Ämnen: Idrott och hälsa, Matematik
Tfn: 0433-722 44
E-post: tord.lindvall@markaryd.se

Ingrid Rentz (IR)
Mentor: NA15
Ämnen: Engelska, Tyska
Tfn: 0433-722 44
E-post: ingrid.rentz@markaryd.se

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)

Jette Rohmann (JR)
Programrepresentant
Mentor: SA15
Ämnen: Psykologi, Svenska
Tfn: 0433-722 07
E-post: jette.rohmann@markaryd.se

Elin Holmstrand (EH)
Ämnen: Idrott, Samhällskunskap
Tfn: 0433-721 02
E-post: elin.holmstrand@markaryd.se

Petra Kagg (PK)
Mentor: SA14
Ämnen: Engelska, Tyska
Tfn: 0433-722 37
E-post: petra.kagg@markaryd.se

Pernilla Poulsen (PP)
Mentor:SA16
Ämnen: Samhällskunskap, Sociologi
Tfn: 0433-721 02
E-post: pernilla.poulsen@markaryd.se

 

VVS – OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)

Tobias André (TA)
Programansvarig
Mentor: VF15
Ämnen: VVS-kurser
Tfn: 0433-722 43
E-post: tobias.andre@markaryd.se

Henrik Nilsson (HN)
Programansvarig
Mentor: VF14
Ämnen: VVS-kurser
Tfn: 0433-722 43
E-post: henrik.nilsson2@markaryd.se

VUXENUTBILDNINGEN/SFI/SÄRVUX

Vesna Brzovic-Milanovic (VBM)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: vesna.brzovic-milanovic@markaryd.se

Lars Danielsson (LD)
Ämnen: Svenska som andraspråk, Psykologi
Tfn: 0433-722 23
E-post: lars.danielsson@markaryd.se

Carola Forsell (CF)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: carola.forsell@markaryd.se

Hans Magnusson (HaM)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: hans.magnusson@markaryd.se

Ann-Christin Stenbeck (ACS)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: ann-christin.stenbeck@markaryd.se

Anders Svensson (AN)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 22
E-post: anders.svensson@markaryd.se

Semra Todorovac (ST)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: semra.todorovac@markaryd.se

Anita Tropp (AT)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 23
E-post: anita.tropp@markaryd.se

Vesna Tuunanen (VT)
Ämnen: SFI, Modersmål
Tfn: 0433-722 22
E-post: vesna.tuunanen@markaryd.se

Ulla Åberg (UÅ)
Ämnen: SFI
Tfn: 0433-722 22
E-post: ulla.aberg@markaryd.se

EXTERNA LÄRARE

Helena Martinsson (HM)
Ämnen: Franska
E-post: helena.martinsson@markaryd.se