Att vara lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET SOM LÄRLINGSUTBILDNING

På KCM kan du läsa Vård- och Omsorgsprogrammet som en lärlingsutbildning. Detta är möjligt genom samarbete med bland annat kommunens verksamheter.

Du tillhör en klass på skolan och läser dina vanliga gymnasie-gemensamma ämnen som t.ex. svenska, matematik och engelska tillsammans med elever på annat program. Under dina tre år på utbildningen görs den mesta utbildningen ute på arbetsplatser.

KUNSKAPER OM MÄNNISKAN

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Utbildningen ska leda till att en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan utvecklas.


DETTA KAN DU BLI

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst.

Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård.

Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Genom tillval blir du behörig till högskola/universitet.


Inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.


TIMPLANER ÅK 1

VO17