Få kunskaper om människan, vårt samhälle och världen omkring oss. Både nu och då. Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning.

PROGRAMINFORMATION

Samhällvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhällsförhållanden och människors livsvillkor i Sverige och internationellt. Programmet gör dig väl förberedd för studier på högskolor och universitet. Grundpelare i utbildningen är frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och retorik. Utbildningen lär dig att granska samtiden med källkritiska ögon och ger förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett samhälle för framtiden.

INTERNATIONELL PROFIL

Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder dig internationella studier. Som ett led i detta besöker vi flera storstäder där studiebesök ingår. I åk 3 gör vi inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fördjupning en längre studieresa till en av Europas vackraste städer – Krakow. I samband med denna resa besöker vi Auschwitz Birkenau.

PROGRAMFÖRDJUPNING – HÄR FINNS VALMÖJLIGHETER

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa Engelska 7 där du kan ta en Cambridgeexamen som är ett internationellt gångbart bevis på dina kunskaper i engelska. Andra fördjupningskurser är Matematik 3,  Naturkunskap 2 och Retorik. Dessa väljer du efter intresse men också efter vilka planer du har för dina framtida studier eftersom flera av dem är behörighetsgivande.

PRAKTIK

Alla elever har ämnespraktik (ÄP). Praktiken kan göras på ett företag, politisk institution, en hjälporganisation eller vid en högskola/ett universitet där man följer en särskild utbildning.

”Jag valde att gå Samhällsvetenskapsprogrammet för att jag var osäker på vad jag ville bli i framtiden. Jag valde att gå på KCM, först och främst för att jag lätt kan ta mig hit och jag var inte sugen på att pendla. Men nu efter att ha gått på KCM i ett år så är jag verkligen nöjd över mitt val av flera skäl, bl a att lärarna är väldigt bra och att man får all hjälp man behöver för att nå sina individuella mål.” STINA ANDERSSON, SA15

SA-citat-2015-860x328

”KCM är verkligen möjligheternas skola. Man kan få sitt schema i princip helt skräddarsytt, trots att vissa kurser bara väljs av enstaka elever. Eftersom det är en liten skola har man även chans att få all hjälp man behöver och lärarna försöker alltid ta hänsyn till våra önskemål. De är också väldigt kunniga! Jag valde just SA för att ämnen som berör samhället och språk intresserar mig. Jag ville ha möjlighet att tänka efter ordentligt vad jag vill i framtiden och samtidigt få en stabil och användbar utbildning!”EMELINA JOHANSSON & MIMMI NORDIN, SA14

SA_citat2

”KCM är verkligen möjligheternas skola. Man kan få sitt schema i princip helt skräddarsytt, trots att vissa kurser bara väljs av enstaka elever. Eftersom det är en liten skola har man även chans att få all hjälp man behöver och lärarna försöker alltid ta hänsyn till våra önskemål. De är också väldigt kunniga! Jag valde just SA för att ämnen som berör samhället och språk intresserar mig. Jag ville ha möjlighet att tänka efter ordentligt vad jag vill i framtiden och samtidigt få en stabil och användbar utbildning!”

OLIVIA SEMLER, SA13

SA_citat1

”Jag sökte till KCM för att jag inte kände för att pendla och att jag hört från olika håll vilken fantastisk skola det är. Stämningen på KCM är superbra. Det är lugnt och skönt. Lärarna tar god hand om eleverna och gör allt för att man ska få så höga betyg som möjligt. Välj KCM!!” LAURETA HAJRA, SA13

 


DETTA KAN DU BLI

Polis
Journalist
Psykolog
Mäklare
Human Resources Manager (HR)
Jurist
Diplomat
Marknadsförare
Tolk
Lärare
Statsvetare
Arbetsterapeut
Statsminister
Personalvetare
Arkeolog
Präst
Civilekonom
Beteendevetare
Samhällsplanerare
Socionom
…och mycket mera


 

Inriktningar
BETEENDEVETENSKAP

Här får du i kurserna psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupade kunskaper om människan i samhället, hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor.

SAMHÄLLSVETENSKAP

I kurserna historia, samhällskunskap och religion fördjupar du din förståelse för de faktorer som driver samhällsutvecklingen och styr ditt och andras liv världen över. Du lär dig kritiskt granska, förstå samband, göra empati- och demokratiövningar samt diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor som t.ex. mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och yttrandefrihet.


PROGRAMSTRUKTUR

Gy11 SA


TIMPLANER ÅK 1

SA17

TIMPLANER ÅK 2

SA16

 

TIMPLANER ÅK 3

SA15