En allsidig utbildning med bred behörighet för dig som är intresserad av vetenskap och matematik. Naturvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning.

PROGRAMINFORMATION

Naturvetenskap handlar om sambanden i naturen: Biologi, kemi och fysik. Om du väljer Naturvetenskapsprogrammet får du studera människan, djuren, växterna, miljön, jorden och världsrymden; ja i stort sett allt vi känner till om livet vi lever. I utbildningen lär du dig tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, laborationer och fältstudier. På KCM har du dessutom möjlighet att ta en Cambridgeexamen genom att läsa Engelska 7.

FÄLTSTUDIER

Dina tre år på KCM kommer bl a att innehålla biologiska fältstudier, fysiska och kemiska experiment samt matematiska beräkningar, och du kommer även att lära dig hur du på bästa sätt får fram resultat och hur du ska presentera dessa, som en bra träning inför universitet och högskola. På KCM gör alla NA-elever många exkursioner utanför skolan. Vi har bl a de senaste åren besökt Öland, Bohuslän, Österlen, Jönköping och Madrid.

PRAKTIK

På KCM har alla elever på NA två veckors praktik. En vecka i åk 2 och en vecka i åk 3. Praktiken kan förläggas på ett företag eller vid en högskola/universitet där man följer en särskild utbildning av intresse.

 

”Natur är det bästa programmet för mig för att det ger en bred utbildning och samtidigt så gör lärarna att man vill komma till skolan varje dag och lära sig nytt.”
MOHAMED AL-SULTANI, NA16

NA-citat-2015-860x328

”Jag rekommenderar NA därför att det är en bra sammanhållning mellan årskurserna och lärarna. Vi hjälper varandra för att nå våra mål.”

JULIA BISKUPIAK, NA15

NA_citat2

”Jag valde NA för att jag efter gymnasiet får en chans att utbilda mig till nästan vad som helst. NA är även bra eftersom vi oftast är mindre klasser, vilket gör att lärarna kan ägna mer tid åt var och en. Dessutom är det bara roliga ämnen!”

ALICE ASKEMYR, NA14

NA_citat1

”Jag valde NA för att det är en bred utbildning och man har alla dörrar öppna när man gått ut. Lärarna på NA är bra på att lära ut och gör så att man vill lära sig. KCM:s lokaler är bra och fina och man får arbetsro på skolan.”

DAVID FRANSSON, NA13


DETTA KAN DU BLI

Miljövetare
Läkare
Gentekniker
Veterinär
Civilingenjör
Astronom
Biolog
Programmerare
Systemvetare
Nätverkstekniker
Tandläkare
Farmaceut
Apotekare
Arkitekt
Lärare
Landskapsarkitekt
Lantmätare
Farkosttekniker
Sjökapten
Sjuksköterska
… ja, nästan vad du vill


Inriktning
NATURVETENSKAP

Du läser fördjupade kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Den inriktning som ger den bredaste behörigheten till fortsatta studier.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Du läser inte bara naturvetenskap utan också samhällskunskap och geografi.


PROGRAMSTRUKTUR

Gy11 NA


TIMPLANER ÅK 1

NA17

TIMPLANER ÅK 2

 

NA16

TIMPLANER ÅK 3

NA15