Introduktionsprogrammen är för dig som behöver komma igen, visa upp dig på arbetsmarknaden eller hitta en väg mot andra utbildningar

PROGRAMINFORMATION

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. När du genomfört din utbildning hos oss får du ett gymnasieintyg. Man får alltså inte en examen från ett introduktionsprogram.

På Introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna nå dina mål. Hos oss lägger vi ett schema bara för dig – utifrån dina behov. Allt för att du ska lyckas med din utbildning!

MÅL MED UTBILDNINGEN

Målet för oss som jobbar på Introduktionsprogrammen är att motivera dig och skapa goda förutsättningar för ditt lärande. Detta kommer förhoppningsvis att ge dig den kompetens och behörighet du behöver för vidare studier på nationellt program, annan utbildning eller för yrkeslivet.

 

”Jag tycker att KCM är en bra skola. Lärarna stöttar eleverna och det är en bra miljö att studera i. När jag är klar på IM vill jag läsa Naturvetenskaps­programmet.” ANNA AZZAM, IM3

IM-citat-2015-860x328

”Jag läste 12 ämnen på IM. Nu går jag NA – som varit mitt mål hela tiden. Jag vill nämligen jobba inom vården. Min dröm är att komma in på läkarlinjen.” 

AJMAL AZIZ, FD ELEV PÅ IM


Det finns fem introduktionsprogram:
PREPARANDUTBILDNING

Preparandutbildningen är för dig som saknar ett eller flera betyg för att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen utformas för varje enskild elev och pågår högst ett år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT
VAL (IMPRO)

Programinriktat individuellt val kan du gå om du inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet, men har godkända betyg i svenska och
i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller…
i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

IMPRO innebär att du följer en klass på ett nationellt program, men samtidigt läser upp din behörighet från grund­skolan. IMPRO är sökbart på Barn- och fritids­programmet, El- och energi­programmet och VVS- och fastighetsprogrammet.

SPRÅKINTRODUKTION

Språkintroduktion är en möjlighet för dig som nyligen anlänt till Sverige, att få en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Utbildningen ska dessutom innehålla de grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

YRKESINTRODUKTION

Yrkesintroduktion är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram, men vill ha en yrkesinriktad utbildning. Här kan du läsa ämnen som du inte är behörig i från grundskolan, men också ämnen från nationella yrkesprogram. Du kommer att erbjudas praktik. Yrkesintroduktionen kan leda till ett nationellt yrkesprogram eller till arbete.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Individuellt alternativ är i första hand till för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram och som inte känner att du just nu är motiverad för studier på gymnasiet. Individuellt alternativ kan leda vidare till Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.