Dags att välja till gymnasiet? Då är det inte bara en utbildning du ska välja. Du ska också välja en skola där du får möjlighet att utvecklas. En som ger dig bästa chansen till fortsatta studier eller arbete.

PERSONLIGT BEMÖTANDE GER TRYGGHET

På vår skola blir du sedd för den du är och du kan få den hjälp du behöver. 98% av eleverna känner sig trygga på KCM enligt senaste mätningen (2015).

BÄSTA ARBETSSÄTTET

Här på KCM anpassar vi din utbildning efter dina mål, dina behov och dina förutsättningar. Som elev behöver man ibland extra hjälp, inte bara för att klara godkänt (E), men kanske också för att nå ett högre betyg. På KCM arbetar vi för att hjälpa alla.

BÄSTA UTBILDNINGARNA

Vi ser hela tiden till att våra utbildningar innehåller det eleven behöver, men också det framtiden och verkligheten kräver. Vi diskuterar och utvecklar ständigt våra utbildningar tillsammans med näringsliv och verksamheter.

MEST KOMPETENS

KCM har fler lärare i förhållande till antalet elever än de flesta andra skolorna i landet. Det betyder mindre klasser med mer tid till varje elev. Mer tid – mer hjälp – bättre resultat. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är också högre än de flesta skolorna.

BÄSTA RESULTAT

Vi har ständigt bland de bästa resultaten inom de viktiga områdena ”Andel elever som fullföljt gymnasie­utbildningen inom 3 år” samt ”Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år”.

MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING

På KCM har du de bästa möjligheterna att nå dina mål. Det enda som krävs är ditt engagemang – så hjälper vi dig med resten.

INGYM-2015-2-860x328

90proc-examen-1