GY-VALET OCH ANTAGNING

Nu ska alla åk 9 elever fått en utbildningsplats på gymnasiet.

Ny antagningsperiod för årets åk 9-elever påbörjas vid årsskiftet.

 

ANSÖKAN

ALLA ansökningar till gymnasiala utbildningar för ungdomar under 20 år, boende i Markaryds kommun, handläggs via antagningssekreteraren på KCM.

Det innebär att Du som gör en ansökan, OAVSETT om du söker som elev från årskurs 9 eller är äldre, SKALL skicka/göra ansökan via antagningskansliet på KCM. (Går du i åk 9 så sker detta via SYV på din skola) Detta gäller alltså även om mottagande skola har en ”egen” ansökningblankett.

Frågor om regler för antagning, inackordering, studiehjälp och resor

Inga-Lill Evaldsson
0433-722 08

BOENDE I ANNAN KOMMUN

Du som är boende i annan kommun än Markaryd är välkommen att söka utbildning hos oss. Du kan söka till alla nationella program på KCM oavsett om din hemkommun erbjuder samma program. Det kan innebära att du i vissa fall blir ”andrahandsmottagen” om utbildningen finns i din hemkommun. Då betalar inte din hemkommun något inackorderingsbidrag men däremot bidrag för dagliga resor. Sök via din hemkommun.

Har du frågor om KCM och våra utbildningar kontakta:

Studie- och yrkesvägledare
Madlene Gustavsson
0433-722 11.

Läs om vårt elevhem under ”Om KCM” via hemsidans startsida.

Läs mer i dokumentet Att söka till gymnasiet
Läs mer om länets gymnasieskolor här på länken Gymnasium Kronoberg.
Du kan läsa mer om studiehjälp på CSN