På Ekonomiprogrammet kan du kombinera teoretiska och praktiska studier. Du kan arbeta som gymnasieekonom direkt efter avslutad utbildning. Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning.

PROGRAMINFORMATION

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som riktar sig till dig som vill lära dig mer om samhället utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. På programmet får du studera ett brett urval av ämnen och kurser, alltifrån juridik och företagsekonomi till språk och psykologi. Kopplingen till yrkeslivet är viktig för programmet och som elev har du möjlighet att genomföra praktik och studiebesök på arbetsplatser med ekonomi- eller juridikinriktning. Vi bjuder även in föreläsare och yrkesverksamma från dessa branscher till skolan.

Under ett läsår har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag. Utifrån din egen affärsidé får du ta ansvar för inköp, marknadsföring och försäljning av en vara eller tjänst.

Vår ambition är att du, efter tre roliga, lärorika och utvecklande år på Ekonomiprogrammet, känner dig väl rustad för högskole- och universitetsstudier.

INTERNATIONELL PROFIL

Under din tid på Ekonomiprogrammet får du åka på olika studieresor, som har koppling till de kurser du läser. I årskurs 3 gör vi en längre studieresa till en europeisk storstad där juridik- eller ekonomiverksamheter har starkt fäste, till exempel Bryssel. På Ekonomiprogrammet kan du även läsa Engelska 7 där du har möjlighet att ta en Cambridgeexamen, vilken ger dig ökade möjligheter till framtida internationella studier.

”På KCM är stämningen familjär och klasserna små. Lärarna är kunniga och hjälpsamma och de lyssnar in elevernas behov. Jag valde Ekonomiprogrammet för att få värdefulla kunskaper inför framtiden.”
EMMA BRINGSÉN, EK16

EK-citat-2015-860x328

”Det bästa med att gå på KCM är att man får mycket hjälp av lärarna, då det inte är så många elever i varje klass. Jag valde EK för att jag vill bli försvarsadvokat eller starta eget företag.

ARON SVENSSON, EK15

EK_citat2

”Jag sökte till KCM för jag hört att det är en väldigt bra skola. Vi har en bra gemenskap och det är bra lektioner där man lär sig mycket. Lärarna hjälper en att nå det högsta möjliga betyget utifrån sin egen kapacitet. Jag valde mellan Samhäll och Ekonomi, men till slut valde jag Ekonomi eftersom jag kände att det skulle passa mig samt att det var nya ämnen.

ANDRÉ KARLSSON, EK14

EK_citat1

”Den främsta anledningen till att jag valde just KCM var att det ligger i Markaryd, så jag inte behöver pendla till skolan. Sedan är det inte jättemånga elever i klasserna heller så man får mycket hjälp om man behöver det. Lärarna på KCM är också bra, då de bryr sig om hur det går för en i skolan. Jag valde mellan att gå samhälle och ekonomi, men anledningen till att jag valde just ekonomi var för att det verkade mycket mer intressant, och man läser lite andra ämnen än just de vanliga.”

JOANNA JÖNSSON, EK12


DETTA KAN DU BLI

Jurist
Advokat
Börsmäklare
Marknadsekonom
Civilekonom
Polis
Lärare
Banktjänsteman
Butikschef
Flygledare
Kronofogde
Kostekonom
Projektledare
Copywriter
Turistchef
Entreprenör
Personalvetare
Fastighetsmäklare
Journalist
Psykolog
…och mycket mera


Inriktningar
EKONOMI

Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi, matematik och entreprenörskap. Du lär dig bokföring och att göra bokslut, övar retoriska färdigheter och tränar på att driva företag, både i teorin och i verkligheten.

JURIDIK

Här läser du kurser som rätten och samhället och affärsjuridik, vilka ger dig fördjupade kunskaper om rättsväsendets betydelse och funktion i ett demokratiskt samhälle. Du diskuterar aktuella samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet.


PROGRAMSTRUKTUR

Gy11 EK


TIMPLANER ÅK 1

EK17

TIMPLANER ÅK 2

EK16

TIMPLANER ÅK 3

EK15