HÖGSKOLEPROVET

Urval till högskola/universitet sker även genom högskoleprovet. Högskoleprovet är ett prov som skall mäta kunskaper och färdigheter som är viktiga på alla högskoleutbildningar. Det är ytterligare en väg in till universitet och högskolor, under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven till den utbildning du sökt.

URVAL

Vid nästan alla utbildningsprogram används högskoleprovet för att tillsätta en del av platserna. I genomsnitt tillsätts 35 – 40 % av platserna med hjälp av provet. För att konkurrera om samtliga platser måste du alltså ha resultat från högskoleprovet.
Resultat från högskoleprovet kan vara mellan 0,0 och 2,0.

Du kan träna på gamla prov som du får utan kostnad hos din studievägledare eller på följande hemsida www.studera.nu

PROVTILLFÄLLEN

Förutom betygen är alltså högskoleprovet ytterligare en möjlighet att ta sig in på högskolan. Varje år ges två provtillfällen, i april och oktober.

Sista anmälningsdag till höstens provtillfälle är den 15 september och till vårens prov är sista anmälningsdatum den 15 februari.

Provet är giltigt i 5 år. Du får göra provet hur många gånger som helst och det är alltid det bästa resultatet som räknas.

Prova, det kan vara värt ett försök!

BRA LÄNKAR

Studera.nu
Antagning.se
Högskoleprov.nu