ARBETE

Alla avgångselever kommer att erbjudas information från arbetsförmedlingen under våren om vilken service de kan erbjuda dig.

Du kan även anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i den kommun du är skriven.

Arbetsförmedlingen
Kommunhuset, Drottninggatan 11
Box 53
285 22 Markaryd

Besökstider:
måndag – fredag
Kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Tfn: 0771-60 00 00