ANDRA UTBILDNINGSVÄGAR

Det finns yrkesutbildningar som ges av andra utbildningsanordnare än universitet och högskolor. Exempel på annan utbildning är exempelvis polis, räddningstjänst, flygledare eller yrkesofficer.
Är du intresserad – kontakta dem för mer information och ansökningshandlingar.

FOLKHÖGSKOLOR

Till skillnad från andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil. På folkhögskolan kan man studera det mesta: teoretiska ämnen, konst, journalistik, idrott, språk, miljövård, datakunskap och mycket mera.

Markaryds folkhögskola erbjuder bl a:
-fritidsledarutbildning (Markaryd)
-musikteaterlinje (Bjärnum)
-konstskola (Halmstad)
För mer information ring:
Markaryds folkhögskola tfn. 0433-745 11
www.markarydsfolkhogskola.se

 

Folkhögskolornas informationstjänst
För mer information ring 08-796 00 50
Hemsida: www.folkhogskola.nu
Du kan här få information om landets 148 olika folkhögskolor och du kan även få en heltäckande katalog över samtliga utbildningar utan kostnad.
Sista ansökningsdatum är nästan alltid mellan den 1 april och 1 juni.

KOMPLETTERANDE UTBILDNING

Utbildningarna är oftast inom konst och kultur samt hälsa. Privat utbildning med egen finansiering, oftast via elev- och utbildningsavgifter.

YRKESHÖGSKOLA

Yrkeshögskoleutbildningar är en eftergymnasial utbildning där en tredjedel av utbildningen skall ske på en arbetsplats, som en kvalificerad tillämpning av de teoretiska kunskaperna. Detta är inte en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbete (LIA), med problemlösning i en pedagogisk helhet. Utbildningen skall förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Utbildningen som oftast omfattar 200 -400 poäng (1 poäng = 1 dag) leder till en yrkesexamen. YH-myndigheten, som håller i denna verksamhet, har en egen webbplats, www.yhmyndigheten.se.

KCM erbjuder en 1-årig utbildning till Värmepumpstekniker