KCM vill vara det naturliga första valet för företag, verksamheter och organisationer i kommunen när det gäller kompetens-utveckling av medarbetare.

VÅR KOMPETENS OCH VÅRA NÄTVERK GER NYA MÖJLIGHETER

KCM har i sin egen organisation en bred kompetens inom allmänna ämnen, t.ex språk, men också inom mer special­iserade ämnen såsom El, Energi, Data, VVS, Kyla, Värme eller inom Miljö, Barn och Fritid, m.fl ämnen. I de fall vi inte själva har kompetensen så kan den finnas inom vårt nätverk. Vi anpassar utbildningar efter era behov och möjligheter i innehåll, omfattning och genomförande. Självklart har vi goda kontakter med universitet och högskola. I kompetensutvecklingsfrågor, använd KCM.

 


TIDIGARE UPPDRAG

Vi har genomfört uppdrags-utbildning åt:

• Af
• Almi
• Cosmo
• Lindvalls Chark
• MMA
• Markaryds  kommun
• Nibe
• Trygghetsrådet
… och många fler