KCM erbjuder språkutbildning i svenska för företagare, chefer och medarbetare i företag och organisationer. ”Hur ska det heta?” är en kurs för dig som behöver skriva korrekt svenska i ditt arbete. Kursen ger dig möjlighet att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva.

 

HUR SKA DET HETA?

Hur skrivs ordförande i plural? Vad heter centrum i bestämd form? Vad ska man tänka på när det gäller framförande av information? Kursen är anpassad till deltagarnas behov men kan t ex inkludera följande delar:

• Kursen ger dig tips och råd inför skrivandet, om planering och
disposition, språk och stil.

• Kursen ger dig svar på frågor om skiljetecken och avstavning,
förkortningar och sifferuttryck.

• Kursen ger dig exempel på hur vanliga praktiska skrivelser
utformas.

• Hur du skriver e-post med rätt ton och tilltal

• Hur du planerar och strukturerar en genomtänkt muntlig
framställning. 

Efter kursen kan deltagaren skriva en väldisponerad text anpassad till sitt syfte, mottagare och kommunikationssituation. Deltagaren kan följa skriftspråkets normer för språkriktighet, språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Kursen ”Hur ska det heta?” utgår från vad som är norm för vårdat och korrekt språk.


HH_bild1


 

 

Kursdag: enligt överenskommelse

Kursstart: enligt överenskommelse

Kurslängd: enligt överenskommelse med rekommenderad tid på 5 veckor.

För mer information kontakta: Anders Andersson, Samordnande Rektor
tel 0433-722 24

Bennie Söderblom,
Rektor tel 0433-722 10