SYNPUNKTSHANTERING

RUTINER FÖR SYNPUNKTER

Den nya skollagen säger att kommuner ska erbjuda skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Kunskapscentrum Markaryd (KCM) arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete för att göra en så bra verksamhet som möjligt.

Om du har synpunkter på verksamheten är det viktigt att du framför dem. Du bidrar till att göra verksamheten bättre!

Så här kan du göra:

OM du inte når ansvarig tjänsteman direkt;
1. Använd synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker” via kommunens hemsida.
2. Du kan också lämna dina synpunkter på en särskild blankett (”säg vad du tycker”) som finns på skolan. Här skriver du ned dina synpunkter och ärendet utreds och återkopplas till dig inom 10 arbetsdagar. Synpunkten kommer också att publiceras på Markaryds kommuns hemsida.
3. Vänd dig direkt till skolans personal.
4. Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal kan du vända dig till rektor.
Anders Andersson 0433-722 24
Bennie Söderblom 0433-722 10

Du kan läsa mer om synpunkts- och klagomålshanteringen i Markaryds kommun genom att klicka här