LEDIGHETSANSÖKAN

LEDIGHETSANSÖKAN

Nedan kan du hämta hem ledighetsansökan för elev på KCM.
Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet av mentor högst 3 dagar i följd eller 5 dagar/läsår.
Längre ledighet kan endast beviljas av rektor.
Elev ansvarar för sina studieresultat till följd av ledigheten.
Se även PM.