89,5% av eleverna tar examen efter 4 år. Riksgenomsnittet i Sverige ligger på 78,9% för 2016.

Det gör KCM till den 9:e bästa gymnasie­skolan i Sverige av 244 som finns med i statistiken.

97,8% av eleverna känner att de trivs i skolan enligt en enkäten gjord april 2016.

96,3% av eleverna känner sig trygga i skolan enligt en enkäten gjord april 2016.