ELEVHÄLSAN

Med elevhälsa menas främst tillgång till skolsköterska och kurator på skolan.

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterskan heter Roma Lund och finns på skolan måndagar och tisdagar under terminstid. Hon har mottagning kl. 8.00-14.30 men boka gärna en tid i förväg om det ej är akut.

Roma har tel: 0433 -721 65
E-post: roma.lund@markaryd.se

Roma kan förmedla kontakt med skolläkare och olika landstingsenheter

KURATOR

Kuratorn heter Magnus Hansson och finns på skolan tisdagar, torsdagar under terminstiden.
Han har mottagning hela dagarna men boka gärna en tid i förväg om det ej är akut.
Magnus har tel: 0433 -722 39, 070 322 95 55
E-post magnus.hansson@markaryd.se

Magnus kan förmedla kontakt med olika sociala enheter

ELEVVÅRDSTEAM

Båda ingår i skolans elevvårdsteam bestående även av rektor, specialpedagog och syv. Du kan också vända dig till skolexpeditonen; 0433 -722 08

Kostintyg och riktlinjer finns tillgängliga i bifogade pdf filer.

Riktlinjer och rutiner för specialkost
Kostintyg