Elevskyddsombud

Att vara elevskyddsombud

På gymnasiet skall det finnas två elever på skolan som skall vara med i skolan arbetsmiljöarbte. Det är eleverna som skall välja elevskyddsombud. De har rätt tilll utbildning om vad det innebär att vara skyddsombud.

I arbetsmiljölagen står det att elever skall medverka vid skolans arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö kan vara:

   • Fysisk – t ex klassrum , ljud, ljus, stolar
   • Psykosocial – t ex kompisar, mobbing, trygghet, respekt
   • Teknisk – t ex skyddsutrustrning, säkerhetsanordning

Om du vill läsa mer gå in på

http://www.av.se/teman/skola

   eller

www.skolverket.se/regelverk

   Elevskyddsombudet för elevernas talan och skall hjälpa till så att skolans arbetsmiljö är god dvs trygg,säker och trevlig.Det är rektorn som skall göra det möjligt  för elevskyddsombuden att vara med på möten, bjudas in och att deras åsikter bli tagna på allvar.

    När det är skyddsrond får elevskyddsombuden vara med och det skall antecknas vad de tycker. Om man som ombud missar undervisning har man rätt att ta igen detta.

Rektorn skall även se till att eleverna får information om arbetsmiljöarbetet och när det är större förändringar på skolan. Elevskyddsombuden har tystnadsplikt.